• ..:: ලොව වේගවත්ම ලැම්බොගිනි කාර් 10 ::..
  Posted by TL LANKA on January 13, 2017 at 2:13 pm

  මේ ළිපිය කාර් පිස්සන්ට කිවුවොත් වඩාත් නිවැරදි.නමුත් දැනුම සඳහා සිප්සල යාළුවෝ හැමෝටම වැදගත් වේ යැයි සිතා ඵල කරන්නට සිතුවා.ලැම්බොගිනි

Read More

නොපෙනෙන මානය නොපෙනෙන ලෝකය ගැන දැනගන්න එන්න

 • ආත්මා - නවවන කොටස
  Posted by Malaka Tharumuthu on January 17, 2017 at 7:51 am

     අමාලගෙ ගෙදර පැය 2ක් විතර හිටපු අපි එන්න ලෑස්ති වුනා. හරකෙක් නිදහස් කරන වැඩේට මට අනිවාර්යෙන් එන්න

Read More
 • මට කියන්න |Contact Me|
  Posted by Sanjana on November 21, 2011 at 2:32 am

  ඔන්න යාලුවනේ අද ඉදල ඔයාලට පුලුවන්.ඔයාලගේ යෝජනා,චෝදනා...ඕනැම දෙයක් මට කියන්න හරි ලේසියි.ඔය යටතියෙන Fourm එකේ ඔයාලාගේ Email එකයි නමයි පනිවිඩයයි සදහන් කරල මට

Read More